Loading

O firmie

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
Od 2007 roku zajmujemy się ergonomią w stomatologii wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie lekarzy stomatologów oraz projektantów.

Opracowaliśmy autorską koncepcję innowacyjnego ergoasystora stomatologicznego, która została opatentowana w Polsce i Unii Europejskiej. W swojej pracy zajmujemy się:

  • projektowaniem mebli, gabinetów oraz całych praktyk stomatologicznych opartych na zasadach ergonomii
  • kompleksowym wykonywaniem mebli do gabinetów oraz praktyk stomatologicznych
  • doradzaniem przy wykonywaniu projektów oraz doborze wyposażenia do gabinetów

Nasze rozwiązania zostały pozytywnie ocenione przez Instytut Medycyny Pracy i Polskie Towarzystwo Ergonomii Stomatologicznej oraz zastosowane w kilkunastu praktykach stomatologicznych w całej Polsce – m.in. w Klinice Akademii Stomatologii dr Moniki Dzieciatkowskiej oraz praktyce dr Tomasza Dzieniakowskiego – eksperta w dziedzinie ergonomii stomatologicznej.

OPINIE

“Najważniejszą zaletą asystora stacjonarnego jest możliwość stworzenia takiego stanowiska pracy obejmującego układ: unit – lekarz – asysta – meble, który jest optymalny ze względu na poziom ergonomii dla konkretnej placówki obejmujący zarówno komfort pracy lekarza i asysty, jak i poziom efektywności wykonywanych usług (tak szybkości, jak i jakości). Sam asystor stacjonarny, w porównaniu z wykorzystywanymi aktualnie asystorami mobilnymi, charakteryzuje się znacznie większą całkowitą powierzchnią ruchomych blatów roboczych i szuflad pozwalającą na wygodne rozmieszczenie wyposażenia niezbędnego do wykonywania praktycznie dowolnych zabiegów. Powierzchnia blatów asystora jest kilkukrotnie większa od powierzchni blatu tradycyjnych asystorów jezdnych. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania całego zestawu mebli wraz ze stacjonarnym asystorem, który najlepiej odpowiada konkretnemu stomatologowi, a następnie np. powielanie tej konfiguracji w kolejnych gabinetach. Dzięki temu uzyskuje się identyczne ustawienie asystora względem unitu (stworzenie identycznego środowiska pracy lekarzy i asysty w różnych gabinetach – miejscach pracy) co pozwala na ujednolicenie – unifikację systemu pracy i standaryzację zasad pracy. Kształt blatów (zarówno stałego, jak i ruchomych) został opracowany w ten sposób, aby ułatwić pracę (komfort pobierania i odkładania elementów pracy – narzędzi i materiałów), a jednocześnie umożliwić optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Z technicznego punktu widzenia niezwykle istotne jest zapewnienie bardzo wysokiej niezawodności wszystkich elementów ruchomych zestawu mebli, a w szczególności asystora, którego blaty i szuflady są wysuwane w ciągu dnia nawet kilkadziesiąt razy. Dlatego też wszystkie zastosowane w zestawie mebli elementy ruchome, a zwłaszcza prowadnice, wykonane są z najwyższą starannością i z najlepszych materiałów. Wykorzystanie systemu ergonomicznych mebli stomatologicznych z integralnym asystorem stacjonarnym prowadzi do unifikacji stanowisk pracy zespołów stomatologicznych w obrębie jednej placówki leczniczej, jak i kilku odrębnych, zatrudniających tych samych pracowników.

Ergonomiczny cyfrowy gabinet stomatologiczny jest kompleksowym projektem gabinetu stomatologicznego wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający przeprowadzanie zabiegów z wykorzystaniem technik cyfrowych w ergonomicznych warunkach pracy. Ergonomiczny cyfrowy gabinet stomatologiczny pozwoli na zdecydowanie precyzyjniejsze i bardziej planowe przeprowadzenie procesu leczenia w warunkach dużo bardziej ergonomicznych, uwzględniających komfort pracy lekarza i asysty oraz komfort obsługi pacjenta. W tradycyjnie zaprojektowanych gabinetach stomatologicznych wszystkie zabiegi wykonywane są zwykle w nieergonomicznych warunkach, z wykorzystaniem asystorów jezdnych o małej powierzchni blatów roboczych. Wynikiem tego jest brak możliwości zgromadzenia na nich wszystkich niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu narzędzi i materiałów co wymusza na zespole lekarz-asysta pracę nieergonomiczną. Wielokrotnie konieczne jest korzystanie zamiennie z kilku asystorów wymagających przemieszczania, co powoduje dezorganizację pracy zespołu. W celu uzyskania dostępu do niezbędnych narzędzi lub materiałów, wymagane jest przemieszczanie się po gabinecie lub pochylanie w przód lub w bok, co wpływa niekorzystnie na narząd ruchu – przede wszystkim na kręgosłup. Ważne jest aby cały proces leczenia przeprowadzony był w warunkach maksymalnie ergonomicznych. Takie warunki zapewnia zastosowanie wbudowanego w meble stacjonarnego ergoasystora oraz nowoczesnego unitu stomatologicznego i odpowiednie zaprojektowanie mebli i stanowiska pracy lekarza i asysty. Najważniejszą zaletą asystora stacjonarnego jest możliwość stworzenia takiego stanowiska pracy obejmującego układ: unit – lekarz – asysta – meble, który jest optymalny ze względu na poziom ergonomii dla konkretnej placówki obejmujący zarówno komfort pracy lekarza i asysty, jak i poziom efektywności wykonywanych usług (tak szybkości, jak i jakości).